Finansiering

FINANSIERING OCH FÖRSÄKRING 

SmartProvider finansierar och försäkrar Er CC PUMP sugtömningsanläggning på ett mycket förmånligt sätt.


FINANSIERINGIngen handpenninig eller kontantinsats behövs och kapitalet binds inte upp utan kapitalet är kvar i organsiationen.

SmartProvider finansierar även tillbehör såsom lagringtank och rör från station till tank eller avlopp.


Fördelar med finansiering med SmartProvider. 

 

  ➢ Hyra belastar inte din likviditet eller soliditet


  ➢ Hyreskostnaden är 100 % avdragsgill


  ➢ Du använder ditt kapital i takt med objektets ekonomiska livslängd


  ➢ Förenklar budgetering


  ➢ Utrustningen belastar inte din balansräkning


  ➢ Du bevarar likviditeten och förenklar administrationen


  ➢ Du kan enkelt uppgradera utrustningen efter behov  Hyresförslag CC PUMP 202 STANDARD, inklusive allriskförsäkring

  Avtalstid: 24, 36, 48 eller 60 månader

  Fakturering sker månadsvis i förskott.

  Efter avtalstiden övergår äganderätten till hyrestagaren. 

  Förslag gäller med förbehåll för godkänd kredit.  Varför ett hyresupplägg i stället för en ren avbetalning via banklån? 


  Lån:

  Utrustningen tas upp som en tillgång, som ska skrivas av.

  Lånet amorteras ner.

   

  Leasing:

  Månadskostnaden tas upp som en ren kostnad, belastar resultatet.

  Ingen påverkan på balansräkningen.

  Efter avtalstiden löses utrustningen av kunden till det angivna restvärdet.

  Restvärdet används i sin tur som ingångsvärdet på tillgången i kundens balansräkning.

   

  Hyra:

  Månadskostnaden tas upp som en ren kostnad, belastar resultatet.

  Ingen påverkan på balansräkningen.

  Äganderätten av den finansierade produkten övergår till kunden efter avtalstidens slut.

  Efter det finns inga anspråk och utrustningen i sig har inget bokföringsmässigt värde.

  FÖRSÄKRING  Allriskförsäkring (ingår i finansieringen)


  När du hyr eller leasar din utrustning är det viktigt att den är rätt försäkrad. Det är hyrestagarens ansvar att hyresobjektet har fullgott skydd. Allriskförsäkring förmedlat via SmartProvider innehåller det viktigaste för att du ska känna dig trygg när använder utrustningen under hyresperioden.

   

  • Bred omfattning
  • Din företagsförsäkringspremie påverkas inte av eventuella skador
  • Det hyrda/leasade objektet bestämmer försäkringsvärdet
  • Snabb och effektiv skadereglering
  • Anpassade självrisker

   

  Vad? 

  • Brand
  • Inbrott
  • Vatten
  • Åska
  • Maskinskada (inifrån kommande skada) t.ex. maskinhaveri efter garantitid
  • Allriskskada (övriga plötsliga och oförutsedda fysiska skadehändelser) t.ex. spilld vätska

   

  Var?

  Försäkringen gäller i hela Norden.

   

  När?

  Försäkringen gäller från det att faran för objektet övergått till försäkringstagaren till dess att avtalet är slutreglerat.

   

  Självrisk

  Självrisken är f.n. 3 000 SEK 

   

  Ersättning

  År 1-3 ersättning högst nyanskaffningsvärdet.

  År 4-5 ersättning högst 60 % av nyanskaffningsvärdet.

  Återställs inte skadad egendom efter skada, värderas skadan till skillnaden mellan egendoms dagsvärde omedelbart före och efter skadan, dock lägst till egendomens dagsvärde omedelbart före och efter skadan, dock lägst till egendomens restskuld.

  Max försäkringsvärde 20 MSEK vid ett och samma skadetillfälle för en och samma leasetagare.

   

  Undantag

  Vissa händelser såsom förslitning, korrosion, förbrukning, förskingring, förmögenhetsbrott, bedrägeri samt stöld och svinn utan att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits och att skadetillfället inte kan preciseras.

  Viss egendom såsom motorfordon, båtfarkoster, fast egendom, smycken, antikviteter, mobiltelefon, licenser, mjukvara.

  För utrustning som vid hyresavtalets tecknande är över 5 år gäller inte maskinskademomentet.

  SmartProvider försäkring gäller endast i kombination med SmartProvider finansieringslösning. 

  Månadskostnad i SEK, exklusive moms. 

  Inkl. försäkring

  Månad 1-24

  3401

  Månad 1-36

  2422

  Månad 1-48

  1933

  Månad 1-60

  1642

  Copyright CC PUMP  / CC Marinutveckling© All Rights Reserved

  TELEFON 
  0708 105210

  E-POST

  info@ccpump.se