Lagringstankar

LAGRINGSTANKAR

Lagringstankar för septitömning


Kan man inte koppla sugtömningsstationen till det kommunala avloppet måste man koppla avloppet till en lagringstank.


Lagringstankarna finns i storlekar 1250 liter upp till 15000 liter. Vissa modeller är anpassade för att ställas på mark och andra modeller kan grävas ner i mark.


Material

Plastbehållarna tillverkas som standard i svart eller naturellt färgad polyeten. Polyeten kännetecknas av dess goda beständighet mot såväl sura som basiska vätskor och goda korrosionsbeständighet. Samtliga produkter tillverkas i livsmedelsgodkänt material och slutprodukterna är testade enligt Normpacks regler gällande migration.


Tuffa behållare som klarar det mesta

Då produkterna tillverkas genom rotationsgjutning får behållarna inga skarvar vilket innebär en produkt utan svaga punkter. Detta tillsammans med väl tilltagna radier underlättar rengöringen. Vid slutet av produktens livscykel är materialet återvinningsbart.


Lagringstankar för enskilda avlopp tillverkas i rotationsgjuten polyeten, är 100% återvinningsbara, har en lång livslängd och klarar ett brett temperaturspann från ca -30° C till +50° C. Lång erfarenhet ger ett sortiment av produkter med hög kvalitet, väl anpassade för Nordiska förhållanden. Produkterna är samtidigt enkla att installera.Översikt lagringstankar  (Kontakta oss för offert)


>> Lagringstankar placerade ovan mark


>> Lagringstankar nedbyggda i mark


>> Tillbehör nedbyggda lagringstankarCopyright CC PUMP  / CC Marinutveckling© All Rights Reserved

TELEFON 
0708 105210

E-POST

info@ccpump.se